Τα προγράμματα εκπαιδεύσεων της εταιρείας είναι διαμορφωμένα και δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν την σωστή γνώση, δημιουργώντας παράλληλα μια νέα ρεαλιστική αισθητική που βοηθάει στην ανάπτυξη ικανοτήτων οι οποίες θέτουν τη βάση για μια επιτυχημένη καριέρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

  • VIP security & protection, σε επίπεδο προηγμένο και απαιτητικό.
  • Modes Operandi ειδικών εγκλημάτων, χρήσιμων για την αναγνώριση πρόδρομων σημείων ιδίως από τους Team Leaders, ώστε να ενεργήσουν προληπτικά και σε συνεργασία με τη δημόσια δύναμη.
  • Επιμορφώσεις ανωτέρων στελεχών ΙΕΠΥΑ (Επιτελικές-Επιχειρησιακές Επιμορφώσεις).
  • Ανάπτυξη και των οκτώ (8), Σχεδίων Ασφαλείας, με τις κατευθύνσεις και των βάσει αυτών, Προγραμμάτων Ασφαλείας, με τις καλύτερες πρακτικές (security managing).
  • Ανάπτυξη και των εννέα ( 9) , Σχεδίων Ασφαλείας Πληροφοριών και Ερευνών και των αντιστοιχούντων Προγραμμάτων, (Business Intelligence& Marketing Counter Espionage Managing).
  • Εκπαίδευση «κλασικών έργων ασφαλείας» (security), με τροποποίηση του Αυστραλιανού Μοντέλου, κατάλληλου για τις σύγχρονες απαιτήσεις, για στατικές και περιπολούσες φυλάξεις, σε κτιριακά συμπλέγματα γραφείων, κτιριακά συμπλέγματα υπεραγορών, εργοστασίων, λιμένων, αερολιμένων, υδατοδρομίων, μαρίνων, νοσηλευτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Οι βασικές εκπαιδεύσεις στο κομμάτι του V.I.P PROTECTION χωρίζονται αποκλειστικά σε 3 επίπεδα με διαφορετικές επαγγελματικές κατευθύνσεις το καθένα, αλλά αλυσιδωτά ενωμένα μεταξύ τους :

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ&ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Και τα 3 επίπεδα εκπαίδευσης αποτελούνται από διδακτικές ενότητες οι οποίες κρίθηκαν ως απαραίτητες και ουσιαστικές για την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων.

Το σπουδαιότερο είναι, ότι οι συνεργάτες μας έχουν διεθνή εμπειρία σε όλα τα ανωτέρω προγράμματα εκπαιδεύσεων, έχουν εκθέσει τα συμπεράσματά τους, με πολλές δημοσιεύσεις, σε Ελλάδα και Εξωτερικό και έχουν αναγνωριστεί ως εκπαιδευτές επί του πεδίου, όπου λειτουργούν ως διευκολυντές, (facilitators), της μάθησης με συγκεκριμένα αποτελέσματα μαθησιακά και ικανοτήτων. Μάλιστα είμαστε οι πρώτοι, που στην εκπαίδευση χρησιμοποιήσαμε, εκτός άλλων μοντέλων και το μοντέλο των κριτικών γεγονότων, γνωστότερο ως NADLER, που πρωτοεφαρμόσθηκε στην Ελλάδα, από τον Κο Σπύρο Κυριακάκη.