profile

Το 2012 ιδρύθηκε  η «P.S.T. PROFESSIONAL SECURITY TRAINING», με έδρα την Αθήνα.. Ιδρυτής  και PST/CEO,   ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, Σύμβουλος Ασφαλείας Επιχειρήσεων και Πρώην Επικεφαλής Τμημάτων Ασφαλείας In House Security, Ελλήνων και Ξένων Επιχειρηματιών.

Ιδρύθηκε από ένα όραμα. Το όραμα, αυτό  εκφράζει και την ΑΠΟΣΤΟΛΗ  της  «P.S.T. Δηλαδή την επιτέλεση του σπουδαίου έργου,  για την αναβάθμιση της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας  στη Χώρα και το σώσιμο καταστάσεων, από κινδύνους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ της . Είναι το πλαίσιο Διακήρυξης Αρχών για να επιτευχθεί η αποστολή  και η δέσμευση ότι οι Αρχές αυτές, θα τηρηθούν με ευλάβεια. Συγκεκριμένα αφορούν στην υποβοήθηση του «Πελάτη  Εταιρείας»  αλλά και του επαγγελματία της ασφάλειας ως ατόμου, να ανελιχθεί και μάλιστα  σε ένα επίπεδο πρωτοπορείας. Η πρώτη δηλαδή να εξασφαλίσει την επιβίωση, την  επιχειρηματική της συνέχεια αλλά και την ανάπτυξη της, χειριζόμενη άριστα προβλήματα, κρίσιμα προβλήματα , κρισιγενή προβλήματα αλλά και κρίσεις και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες. Ο δεύτερος (επαγγελματίας) να ανελιχθεί επαγγελματικά  Όλα αυτά  μέσα στο πλαίσιο της Νομοθεσίας, των Υποχρεώσεων του άρθρου 4 του Νόμου 3707/2008, όπως  αντικατέστησε το ίδιο άρθρο του Ν.2518/1997 (βασικός  Νόμος) και του Σεβασμού των Συνταγματικά κατοχυρωμένων Δικαιωμάτων  του Ανθρώπου

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  για την  επίτευξη  της Αποστολής αλλά και των διακηρύξεων  της Πολιτικής,  είναι  η εστίαση  στο στόχο και στις επιτυχείς και γρήγορες διαδικασίες. Επιτυγχάνονται  με τα υφιστάμενα, ως ακολούθως:

  • 1. Οργανωμένη Δομή (Structure),
  • 2.Το πλέον κατάλληλο επιτελείο, (Staff), που διαθέτει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, διεθνώς.
  • 3. Στρατηγική (Strategy)  για επίτευξη του Αντικειμενικού Σκοπού, με το μικρότερο κόστος.
  • 4. Συστήματα, Τακτικών (Tactics Systems). Προκειμένου να υλοποιηθεί η στρατηγική με  την κατάλληλη προεργασία  και με τα «σετ» πράξεων, που συνθέτουν τις τακτικές (Π.χ. Μοντέλο κριτικών γεγονότων για τις εκπαιδεύσεις, που είναι του άτυπου τομέα σύμφωνα με την παραγ 5 του άρθρου2 του Ν.3879/2010, για τη Δια Βίου Μάθηση, Mentoring, με βάση τις καλύτερες πρακτικές, που αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο του WISCONSIN, αλλά και του Πανεπιστημίου UNISA, Διαρκή Ομάδα  Χειρισμού Κρίσεων, Σύνταξη  MASTER PLAN  της εταιρείας σας κ.α. ).
  • 5.Στυλ  (Style). Όλες οι προσφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις,  προσφέρονται με τέχνη μέσα από την οδό της μετασχηματίζουσας γνώσης.
  • 6. Συντεταγμένοι Στόχοι (Superordinated Goals), με προεξάρχοντα τη μείωση της αβεβαιότητας και  την συμβολή στην Αντεγκληματική Πολιτική,  σύμφωνα και με την Οδηγία 19/1987, του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • 7. Δεξιότητες και  Ικανότητες της ομάδας Συμβούλων και των  Συνεργατών μας,(Skills),  αποδεδειγμένες, αναγνωρισμένες από Ελληνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς και επιπλέον  δοκιμασμένες, στην πράξη με εξαιρετικά αποτελέσματα και από την κριτική που προκαλούν οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις σε Συνέδρια. Αφορούν  σε θέματα Risk Management, Security Management, Safety Management και  Managing, όλων των προηγούμενων δηλαδή την τέχνη της εφαρμογής στο πεδίο των θεωρητικών γνώσεων, που προσφέρουν τα πρώτα και που αποτελούν εξελίξεις του Management.

facebook_coverΣκοπός της εταιρείας είναι να μεταφέρει την μακροχρόνια εμπειρία των εκπαιδευτών της, σε αυτούς που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον Τομέα της Ασφάλειας.

Η P.S.T.  καινοτομεί  και  στον τομέα  V.I.P. PROTECTION με τις Εκπαιδεύσεις Συνοδών Ασφαλείας S.M.A.R.T., αλλά και με το πρωτοποριακό πρόγραμμα SECURITY COACHING, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η P.S.T. και η Συμβουλευτική της ομάδα, συνεργάζεται με πολυεθνικούς ομίλους και Έλληνες επιχειρηματίες, προστατεύοντας, με εξειδικευμένες μελέτες και Σχέδια Ασφαλείας τους ίδιους αλλά και την βιωσιμότητα των εταιρειών τους και την ανταγωνιστικότητά τους.

Απευθυνόμαστε επίσης σε όλους αυτούς που θέλουν να γίνουν επαγγελματίες, στη λεγόμενη Security Industry, διεθνώς  και να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της Ασφάλειας. Επίσης  σε επαγγελματίες του κλάδου,  που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, αλλά και σε Διευθυντές Ασφαλείας και Συμβούλους Ασφαλείας Επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόοδο και την διάρκεια στην καριέρα τους. Επίσης σε Νομικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων  και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Εγκληματολογίας  και Υποψήφιους Διδάκτορες, των οποίων τα θέματα των διπλωματικών τους εργασιών ή των διατριβών τους, προσιδιάζουν.