Εκπαιδεύσεις

Η  « PST»  είναι  συμβουλευτική εταιρεία, σε ζητήματα παροχών  ιδιωτικών  υπηρεσιών ασφάλειας και  προστασίας  (Security – Safety).  Δραστηριοποιείται, παράλληλα και σε θέματα  Εκπαιδεύσεων – Επιμορφώσεων, μέσα στα  όρια  του Νόμου 3879/10, («Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης  κ.α. διατάξεις»  και ιδίως του άρθρου 2 παράγραφος, 5.  Τούτο διότι  η  ίδια και η Συμβουλευτική της  Ομάδα,  (μέλη της οποίας είναι ταυτόχρονα και Μέλη του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Χώρας) και άλλοι  «ad-hoc»  Συνεργάτες, έχουν την τεχνογνωσία  ακαδημαϊκή και πρακτική, για την παροχή εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων με προγράμματα ελληνικά και διεθνή. Η  « PST» έχει ήδη διεξάγει μια  σειρά δραστηριοτήτων, λίαν επιτυχών, όπως  έχει προκύψει από εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις.

Οι  εκπαιδεύσεις/ επιμορφώσεις,   είναι  στοχευμένες, στο εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο, με όσον το δυνατόν  «λιγότερες  λέξεις», με τη μέθοδο των «Κριτικών Γεγονότων» ή «Μοντέλο NADLER» και  με επηρεασμό και των τριών τομέων του  εκπαιδευομένου κατά BENJAMIN  BLOOM. Και με  Μεθόδους και  Τεχνικές  των μεγάλων  παιδαγωγών  Paulo Freire ( φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων) και των  Κόκκου, Rogers, Noye-Piveteau, Race, Knowless, Mucchielli, Lewin, Dewey,  Mezirow  κ.α.,  κατάλληλα εκπαιδευτικά  βοηθήματα  και εκπαιδευτικό υλικό.

 

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα καλύπτουν ένα ευρύ  φάσμα θεμάτων  «Security – Safety» και η « PST»  και η Συμβουλευτική της  Ομάδα, δρουν όχι εκπαιδευτικά απλά, αλλά ως  «διευκολυντές γνώσης», σύμφωνα με τα σύγχρονα  διεθνή  standards.

Τα προγράμματα  περιλαμβάνουν  θέματα  από τους τομείς

 1. VIP security & protection, σε επίπεδο προηγμένο και απαιτητικό, ( S.M.A.R.T. VIP PROTECTION). 
 2. Safety.
 3. Πυροπροστασίας και Πυρασφάλειας.
 4. Modes Operandi ειδικών εγκλημάτων, χρήσιμων για την αναγνώριση πρόδρομων σημείων ιδίως από τους Team Leaders, ώστε να ενεργήσουν προληπτικά   και σε συνεργασία με τη δημόσια δύναμη.
 5. Βιομηχανική-Οικονομική-Εμπορική Κατασκοπία. Αντίμετρα.
 6. Επιμορφώσεις Ιδιωτικών Ερευνητών, σύμφωνα, με του Νόμους 3206/2003 και 3707/2008
 7. Επιμορφώσεις στον τρόπο ανάπτυξης και των οκτώ (8) , Σχεδίων Ασφαλείας Πληροφοριών  και Ερευνών και των αντιστοιχούντων Προγραμμάτων, (Business Intelligence&  Marketing Counter Espionage Managing).    
 8. Επιμορφώσεις στον τρόπο ανάπτυξης λοιπών Σχεδίων Ασφαλείας, όπως των βασικών  Master Plan, ΣΑΕΚ, ΕΚΠΑ, Εγχειριδίου Κρισίμων Καταστάσεων  και παραγώγων σχεδίων.
 9. Επιμορφώσεις στα κλασσικά έργα ασφαλείας (security), με τροποποίηση του «Αυστραλιανού Μοντέλου», κατάλληλου για τις σύγχρονες απαιτήσεις, για στατικές και περιπολούσες φυλάξεις. Σε κτιριακά συμπλέγματα γραφείων, κτιριακά συμπλέγματα υπεραγορών, εργοστασίων, λιμένων, αερολιμένων, υδατοδρομίων, μαρίνων, νοσηλευτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
 10. Επιμορφώσεις ανωτέρων στελεχών ΙΕΠΥΑ και «Τμημάτων In House Security»
 11. Intelligence για Διεθνή θέματα, προς Επιχειρηματίες και «Countries’ Profiles».
 12. Civilian Anti Terrorist Protection Course.