Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία για Προσωπικό Ασφάλειας (Security – VIP Fire Protection)

φωτογραφίες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία για Προσωπικό Ασφάλειας (Security – VIP Fire Protection)» στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών γνώσεων πυρασφάλειας που απαιτούνται για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών που μπορούν να προκληθούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χώρους συνάθροισης κοινού, κ.λπ. και αφορά προσωπικό ασφάλειας (security), είτε κινητούς είτε στατικούς φύλακες.

8 7 6 5 4 3 2 1