Ιωάννης Κανάλης, CCO.

Πιστοποιημένος αξιωματούχος εμπιστευτικότητος, διαπιστευμένος διδάσκων του γνωστικού πεδίου διαφύλαξης κρίσιμων/ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών. Συντονιστής Ευρώπης του οργανισμού για την καταπολέμηση της βιομηχανικής/επιχειρηματικής/οικονομικής κατασκοπείας, κατά επιχειρήσεων και οργανισμών.

Κατέχει διαπιστεύσεις στο γνωστικό πεδίο της ασφάλειας.

Diploma in Security & Police Sciences με άριστα.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια, άρθρα δε και βιβλία του σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της ασφάλειας (Security Science) αλλά και τα επί μέρους πεδία της, έχουν δημοσιευθεί στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

 

Diploma in Police & Security Sciences with highest honor

Certified Confidentiality Officer – Business Espionage Controls & Countermeasures Association-BECCA

Becca Europe Administrator

BECCA Authorized Instructor

Certified Protection Officer Instructor

Author