Συνεργασίες

 

  • RIEAS (RESEARCH INSTITUTE FOR EUROPEAN AND AMERICAN STUDIES) rieas
  • EIA (EUROPEAN INTELLIGENCE ACADEMY)eia
  • G21 RISK MANAGEMENTg21
  • S4 PREMIUM SECURITY SERVICESS4 logo
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Πυρασφάλειας ”ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ”
 • AD SECURITY
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΙΑΝΑΠ)