ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

PYROGNOSIΗ Αποστολή της P.S.T. είναι η επιτέλεση σπουδαίου έργου για την αναβάθμιση της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, και η πολιτική της είναι το πλαίσιο διακήρυξης αρχών για να επιτευχθεί η αποστολή και η δέσμευση, ότι οι αρχές αυτές θα τηρηθούν με ευλάβεια. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση δια της παρούσης, να σας ανακοινώσω την έναρξη συνεργασίας μας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυρασφάλειας ”ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ”.

Η ”ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ” είναι ένα εξειδικευμένο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Τομέα της Πυροπροστασίας, της Πυρασφάλειας καθώς και των Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών.
Η ”ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ ” διαθέτει εξαιρετικούς ειδικούς που γεφυρώνουν την θεωρία με την πράξη. Το κίνητρο για την επίτευξη της εν’ λόγω συνεργασίας, ήταν η
προσήλωση στην πολιτική της εταιρείας μας, που είναι η παροχή Εκπαιδεύσεων & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, σταθερά υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στον πελάτη και στους εκπαιδευόμενους.

Με εκτίμηση
Γιώργος Κεραμιδάς
PST/CEO