ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S.M.A.R.T. (1)

smart oct 2015S.M.A.R.T. V.I.P. Protection TRAINING

10  & 11 Οκτωβρίου 2015

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 6 ΑΤΟΜΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 2 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 350€

Τηλ. επικοινωνίας: 6972 24 54 20

Ε-mail: info@vip-pst.gr – website: www.vip-pst.gr