ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S.M.A.R.T. (2)

smart2 thessaloniki martios 2016S.M.A.R.T. 2  V.I.P. Protection TRAINING

Ημερομηνία Διεξαγωγής : 19 & 20/03/2016.
Tηλ. επικοινωνίας: 6972 24 54 20
Θέσεις περιορισμένες
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ε-mail: info@vip-pst.gr – website: www.vip-pst.gr