Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία για Προσωπικό Ασφάλειας (Security – VIP Fire Protection)

afisaΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία για Προσωπικό Ασφάλειας (Security – VIP Fire Protection)» στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών γνώσεων πυρασφάλειας που απαιτούνται για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών που μπορούν να προκληθούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χώρους συνάθροισης κοινού, κ.λπ. και αφορά προσωπικό ασφάλειας (security), είτε κινητούς είτε στατικούς φύλακες.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως «ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» πυρασφάλειας και αποτελεί τη βασική πλατφόρμα γνώσεων, η οποία στη συνέχεια δύναται να πλαισιωθεί από πιο προχωρημένα (advanced) εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, όπως π.χ. τις πυρκαγιές σε αυτοκίνητα, τα τροχαία ατυχήματα με εγκλωβισμένα άτομα, τις διασώσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών, την εκτίμηση κινδύνου, τη σύνταξη σχεδίων επέμβασης και εκκένωσης, τις διαδικασίες ασφάλειας αυτοκινητοπομπών, κ.λπ.

Η «Βασική Εκπαίδευση» του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη: το Θεωρητικό και το Πρακτικό, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένο πρόγραμμα – ύλη η οποία προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία πυρασφάλειας (Υπ’ αριθ. 14 Πυροσβεστική Διάταξη ΦΕΚ Β΄ 2434/12-09-2014). Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: Επιχειρησιακά θέματα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων Σωστή φύλαξη προσώπων “VIP” σε χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, όσον αφορά θέματα που άπτονται της πυρασφάλειας. Ανάγνωση σχεδίων επέμβασης και εκκένωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Οργάνωση και υλοποίηση ασκήσεων εκκένωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Θεωρητική Ύλη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πυρασφάλειας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γίνεται αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να κατανοούν την σπουδαιότητα της εκπαίδευσής τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τη βασική θεωρία των πυρκαγιών, ώστε να κατανοούν καλύτερα και να προβλέπουν ενδεχόμενους κινδύνους έναρξης αυτών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ / ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Σε αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τον μηχανισμό γέννησης μιας πυρκαγιάς και τους τρόπους κατάσβεσής της, ανάλογα με το είδος των υλικών που εμπλέκονται σε αυτή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Γίνεται εκτενή αναφορά σε όλα τα είδη των φορητών πυροσβεστήρων. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τι πρέπει να προσέχουν κατά την χρήση τους και πως επιχειρησιακά θα πετύχουν τη βέλτιστη κατασβεστική ικανότητά τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ειδικά προληπτικά μέτρα) Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά για τα προληπτικά μέτρα που μπορούν να εφαρμόζουν ως εργαζόμενοι στους χώρους κίνησης των V.I.P., ώστε να μειώνεται η πιθανότητα έναρξης μιας πυρκαγιάς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ / ΔΙΑΣΩΣΗ / ΔΙΑΦΥΓΗ / ΕΚΚΕΝΩΣΗ Με αυτήν την ενότητα ολοκληρώνεται η επιχειρησιακή εκπαίδευση τους μαθαίνοντας ποια είναι τα αίτια πιθανού εγκλωβισμού τους από την πυρκαγιά, πως τα αντιμετωπίζουν, πως θα διαφύγουν με ασφάλεια από έναν χώρο πυρκαγιάς και πως θα μπορέσουν να διασώσουν άλλους (ως συνοδοί τους). Τέλος, θα εκπαιδευτούν στην οργάνωση εκκένωσης του κτιρίου και θα μάθουν πως θα συνεργαστούν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο δύσκολο αυτό έργο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πυρασφάλειας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΜΟΙΟΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την κατάσβεση πραγματικής πυρκαγιάς σε προσομοιωτή πυρκαγιάς υγρών καυσίμων, σε ανοικτό ελεγχόμενο υπαίθριο χώρο, με την χρήση φορητών πυροσβεστήρων. Στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πυροσβεστήρες σωστά, αποτελεσματικά και σύντομα, ώστε να είναι σε θέση να καταστείλουν οποιαδήποτε πυρκαγιά κατά την έναρξη της.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Στη συγκεκριμένη άσκηση οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν και μαθαίνουν την χρήση όλων των εργαλείων που υπάρχουν μέσα στους πυροσβεστικούς σταθμούς, με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίησή τους την στιγμή της πυρκαγιάς. Επίσης, εκπαιδεύονται στην χρήση ατομικών προσωπίδων ή αναπνευστικών συσκευών, όπου αυτές υπάρχουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στη συγκεκριμένη άσκηση λαμβάνουν μέρος οι εκπαιδευόμενοι και εξασκούνται στην εκκένωση της εγκατάστασης (ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται ο καθένας) και στη συνέχεια συγκεντρώνονται όλοι στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, ενώ ακολουθεί καταμέτρησή τους, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει απόντας. Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυρασφάλειας “ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ”, ύστερα από έγγραφες εξετάσεις.

afisa