ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: MANAGING ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

eidika_egklimataΑναγνώριση χωρίς διακρίσεις, μοντέλων συμπεριφοράς, ατόμων που μπορεί να
απειλήσουν την ασφάλεια ή να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας.

Εισηγητής: κος Σπυρίδων Κυριακάκης. CCO Instructor, Εκπαιδευτής θεμάτων Ασφαλείας

Τόπος Διεξαγωγής : Ξενοδοχείο METROPOLITAN (Chandris), Λ. Συγγρού 385
Ημερομηνία Διεξαγωγής : 2/11/2014. ‘Ωρες Διεξαγωγής : 09:00 – 15:00
Κόστος Συμμετοχής : 140 ευρώ
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 55 30 76, 6972 24 54 20

Ε-mail :info@vip-pst.gr – website: www.vip-pst.gr
Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης