ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΡΩΝΗΣveronis

 • Γεννηθείς το 1959 στον Πειραιά, έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων επιστημόνων.
 • Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός. Κάτοχος Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου.
 • Security/Safety Consultant.
 • Πιστοποιημένο Μέλος του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων από Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ- ΑΜ ΕΒ24002).
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Τεχνικών Ασφάλειας και Υγιεινής, ενταγμένος στο Μητρώο εκπαιδευτών του Υπουργείου Εργασίας.
 • Πιστοποιημένος Εισηγητής ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ ΑΜ 40978.
 • Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Ασφάλειας –Πυρασφάλειας εγκαταστάσεων και κτιρίων (ΕΚΕΠΙΣ-ΣΤΕΠ 92-3181)
 • Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Ασφάλειας- Υγείας & Ποιοτικού Ελέγχου              ( ΕΚΕΠΙΣ-ΣΤΕΠ 92-3182).
 • Κάτοχος επαγγελματικών Αδειών τύπου Α και τύπου Β, έργων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών Ασφάλειας .
 • Διατέλεσε για περισσότερα από 20 έτη Μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας Τραπεζών της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
 • Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας(ΣΤΑΕ), με ενεργή δράση και συμμετοχή.
 • Μέλος της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολόγων Μηχανικών                 ( ΕΕΤΕΜ ΑΜ 12691).
 • Διατέλεσε επί 25 έτη, Security & Safety Manager σε διάφορα Πιστωτικά Ιδρύματα, με άριστα αποτελέσματα και επιδόσεις έχοντας πάντα πρωταρχικό γνώμονα και στόχο, την καλλιέργεια και εμπέδωση κουλτούρας Προληπτικής Ασφάλειας.
 • Στην 25 χρονη θητεία του ως Security & Safety Manager Πιστωτικών Ιδρυμάτων εκπαίδευσε χιλιάδες Τραπεζοϋπάλληλους και συνέβαλλε στην εμπέδωση Κουλτούρας Προληπτικής Ασφάλειας καθώς και στην Πρόληψη και ελαχιστοποίηση κινδύνων αρμοδιότητας του και στην << Άρνηση Ευκαιρίας >> .
 • Εισηγητής σε εξειδικευμένα Συνέδρια & Ημερίδες Security & Safety και συνεργάτης εκπαιδευτής σε διάφορα ΚΕΚ και ΙΕΚ.
 • Από το 2005 μελέτησε και εφάρμοσε πρώτος για τον Ελλαδικό χώρο, τις διπλές ηλεκτρονικές θύρες ασφαλείας και αποτροπής ληστειών που εγκαταστάθηκαν σε όλα τα Τραπεζικά καταστήματα του   Πιστωτικού Ιδρύματος που εργαζόταν ως Security Manager, διατηρώντας επι σειρά ετών τα καλύτερα στατιστικά με τους λιγότερους κινδύνους από όλο τον ανταγωνισμό. Ένεκα της αποτρεπτικότητας και αποτελεσματικότητας του μέτρου, αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εντός ολίγου τις ενέταξαν στα υποχρεωτικά μέτρα ασφάλειας τραπεζικών καταστημάτων για όλη την Επικράτεια , σύμφωνα και σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 3015/23-03-2009, προσφέροντας τα μέγιστα στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων ληστειών στα τραπεζικά καταστήματα και των απρόβλεπτων επιπτώσεων τους και κινδύνων .
 • Έχει συντάξει πλήθος Μελετών Τρωτότητας, Κανονισμών & Διαδικασιών Ασφάλειας/Security καθώς και πλήθος Γραπτών Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας/Safety.
 • Σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία και προϋπηρεσία διαχειρίστηκε και εξακολουθεί να διαχειρίζεται  το’’ Security και το Safety ως δύο κρίκους της ίδιας αλυσίδας’’, με θετικότατα αποτελέσματα, ελαχιστοποιώντας πάντα τους κινδύνους.
 • Η διά βίου Εκπαίδευση είναι ενστερνισμένη αρχή του.