Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στις σημερινές κοινωνίες, κοινωνίες κινδύνων, κρίσεων αλλά και συγκρούσεων, με τα πάντα να εξελίσσονται διαρκώς προς το πιο σύνθετο και πολύπλοκο, οι έννοιες των όρων ασφάλεια και προστασία, δύο κρίκοι, στην ίδια αλυσίδα, έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία.
Για την «PST», Αντικειμενικός Σκοπός της είναι, η επιβίωση των επιχειρήσεων, η ανάπτυξή τους δια μέσου της ασφάλειας και προστασίας και η διατήρηση της πρωτοπορίας, στη βασική τους δραστηριότητα. Χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων, για τη «Συμβουλευτική», τη μέθοδο της μετασχηματίζουσας γνώσης του Jack MEZIROW, που έχει τεράστια απήχηση ‘στις ΗΠΑ.
Η «Συμβουλευτική», απευθύνεται τόσο σε στελέχη, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά αλλά σε πολύ περιορισμένο αριθμό.

Η Συμβουλευτική μας ομάδα :

7ΙΩΑΝΝΗΣ (JOHN) Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

veronisΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΡΩΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

lΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΛΗΣ, CCO.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ